Project- en actiesite rond schoolwelbevinden voor professionals

Frequently Asked Questions

Welke diensten kan u terugvinden op onze site ?

Het betreft organisaties zonder winstoogmerk die werkzaam zijn in het Brussels Gewest (zonder zich noodzakelijk binnen de regio te bevinden). Deze structuren bieden activiteiten aan of ontvangen hun publiek, zonder zich te beperken tot de gemeente of buurt waarin ze zich bevinden.

Wat betekent « Men vindt er » ?

Hieronder kunt u de activiteiten of diensten terugvinden die relevant zijn voor ONZE doelgroep (beroepsmensen werkende met jongeren < 12 jaar en/of jongeren > 12 jaar).

Wanneer wordt een update van de site uitgevoerd ?

Wijzigingen worden jaarlijks uitgevoerd, maar u kunt op elk moment de data van uw structuur wijzigen door het hiervoor bestemde formulier in te vullen onder de titel « Contact ». We zullen er voor zorgen deze wijzigingen zo snel mogelijk online te plaatsen.

Een structuur toevoegen ?

Om een partner toe te voegen moet u het hiervoor bestemde formulier invullen. Dit formulier kan u onder de titel « Contact » terugvinden. We zullen er voor zorgen deze structuur zo snel mogelijk online te plaatsen, indien hij overeenstemt met de voorziene criteria.

Wat kan ik printen ?

Het is mogelijk om documenten af te printen:

  • de volledige lijst van structuren, vanaf de homepage door de pagina « Bekijk alle structuren » te openen,
  • iedere fiche, dankzij het printicoon dat u bovenaan rechts terugvindt,
  • de uitgevoerde opzoeking, door het printicoon aan te klikken.

Nederlandstalige versie of Franstalige versie ?

Alle relevante structuren verschijnen in uw opzoeking, zonder voorkeur voor hun werkingstaal. Enkel de structuren die een tweetalige dienst bieden zullen in het Frans et het Nederlands opgenomen worden.

Wat betekent de rubriek « Documentatie/Juridische Informatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informatie doorgeeft (of documentatie hierover) betreffende de wetgeving, rechten en plichten van de personen en de te volgen procedures.

Wat betekent de rubriek « Documentatie/Sociale Informatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informatie doorgeeft (of documentatie hierover) betreffende de leefomstandigheden van het individu binnen de gemeenschap.

Wat betekent de rubriek « Documentatie/Gezondheidsinformatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informatie doorgeeft (of documentatie hierover) betreffende de fysieke en mentale gezondheid van een persoon.

Wat betekent de rubriek « Documentatie/Schoolinformatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informatie doorgeeft (of documentatie hierover) betreffende de toegang tot onderwijs, zijn organisatie (structuur), en zijn werking, alsook oriëntatie, leermethodes, en pedagogie.

Wat betekent de rubriek « Documentatie /Burgerlijke informatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informeert (of documentatie hierover doorgeeft) ter aanmoediging van de mensen om actief en verantwoordelijk deel te nemen aan het sociale, economische, culturele en politieke leven (samenleven, samenwerking, mensenrechten, democratie, enz.) met oog op ontdekking van de Ander.

Wat betekent de rubriek « Documentatie /Artistieke en culturele informatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informatie doorgeeft (of documentatie hierover) betreffende kunst en cultuur (geheel van materiële en ideologische fenomenen die een etnische groep tekenen) met oog op persoonlijke verrijking.

Wat betekent de rubriek « Documentatie /Wetenschappelijke en omgevingsinformatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informatie doorgeeft (of documentatie hierover) betreffende exacte wetenschappen (fysica, chemie, wiskunde, biologie, aardwetenschappen, enz.), humane wetenschappen (geschiedenis, antropologie, psychologie, sociologie, enz.), en ecologie (wetenschap dat de relaties van menselijke wezens en hun omgeving analyseert, alsook met andere wezens).

Wat betekent de rubriek « Documentatie /ICT Informatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten informatie doorgeeft (of documentatie hierover) betreffende de gebruikte technieken ter behandeling en doorsturing van informatie, voornamelijk van informatica, Internet en telecommunicatie.

Wat betekent de rubriek « Juridische animatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt betreffende de regelgeving, de rechten en plichten van de personen en de te volgen procedures.

Wat betekent de rubriek « Sociale animatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt dat oog heeft voor de levensomstandigheden (economisch, mentale en fysieke gezondheid) van het individu in relatie tot de collectiviteit.

Wat betekent de rubriek « Gezondheidsanimatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt dat oog heeft voor het fysische en mentale welzijn van een individu alsook voor zijn ontwikkeling.

Wat betekent de rubriek « Schoolanimatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt dat oog heeft voor de toegang tot onderwijs, zijn organisatie (structuur) en functioneringswijze, alsook voor de oriëntatie, leermethodes en pedagogie.

Wat betekent de rubriek « Burgerlijke animatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt dat mensen aanmoedigt om actief en verantwoordelijk deel te nemen aan het sociale, economische, culturele en politieke leven (samenleven, samenwerking, mensenrechten, democratie, enz.) met oog op ontdekking van de Ander.

Wat betekent de rubriek « Artistieke en culturele animatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt in verband met kunst en cultuur (geheel van materiële en ideologische fenomenen die een etnische groep tekenen) met oog op persoonlijke verrijking).

Wat betekent de rubriek « Wetenschappelijke en omgevingsanimatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt in verband met exacte wetenschappen (fysica, chemie, wiskunde, biologie, aardwetenschappen, enz.), humane wetenschappen (geschiedenis, antropologie, psychologie, sociologie, enz.), en ecologie (wetenschap dat de relaties van menselijke wezens en hun omgeving analyseert, alsook met andere wezens).

Wat betekent de rubriek « ICT animatie » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen waarvan één van de diensten een collectieve animatie voorstelt betreffende de gebruikte technieken ter behandeling en doorsturing van informatie, voornamelijk van informatica, Internet en telecommunicatie.

Wat betekent de rubriek « Pedagogische middelen » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen die pedagogische middelen van verschillende soorten voorstellen: dossiers en/of pedagogische mappen, oefeningsfiches en/of lesvoorbereidingen, pedagogische cases, wetenschappelijke koffers.

Wat betekent de rubriek « Opleiding » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen die opleidingen, conferenties, seminaries, cursussen/informatiesessies voorstellen voor leerkrachten, animators, onderwijzers en/of professionelen die met jongeren werken.

Wat betekent de rubriek « Ondersteuning ter projecten/Subsidies » ?

Hieronder zijn de instanties opgenomen die een ondersteuning bieden via financiële en/of menselijke middelen ter oprichting van nieuwe initiatieven/projecten (bijvoorbeeld, via het indienen van projectoproepen, of op vraag).

Wat betekent de rubriek « Begeleiding/ Relais » ?

Hieronder zijn de structuren opgenomen die op een regionaal niveau jongeren ontvangen voor een opvolging of begeleiding en waarnaar professionelen van de educatieve sector kunnen doorverwijzen.

Per gemeente

Om uw zoekopdracht te verfijnen, klik op de gemeente(n) van uw keuze en klik vervolgens op « Zoeken ».

Interactieve kaart Anderlecht Ukkel Vorst Elsene Brussel Brussel Sint-Gillis Watermaal-Bosvoorde Ouderghem Etterbeek Sint-Pieters-Woluwe Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Jans-Molenbeek Sint-Joost-ten-Node Schaarbeek Evere Koekelberg Ganshoren Jette Sint-Agatha-Berchem
© 2012 PASS - Alle rechten voorbehouden | Juridische bepalingen | Contact | Laatst bijgewerkt op : 19 oktober 2015
Realisatie : Vertige